Uppgiften var att bäst tillföra något positivt till Sunningevägens förskola, Uddevalla, som arbetade enligt Reggio Emilia filosofin. Det vinnande förslaget blev skulpturen Vattnets väg I.

Ungefär samtidigt tillfrågades jag av Uddevalla Vänortskommitté om att göra en liknande skulptur, som gåva till Okazaki på vänorternas 40-årsjubileum.

Resultatet blev två tvillingskulpturer tagna ur samma stenblock. Som liksom ett kompishalsband bröts de isär och kan passas ihop, en till Uddevalla och en till Okazaki i Japan.

Två skulpturer tagna ur samma stenblock. Stenblocket, som från början vägde 20 ton, togs ut och sågades sedan på diagonalen i två lika stora delar.

 

Arbetet är inspirerat av vårt världsarv i Norra Bohuslän och deras likheter med ristningar från andra delar av världen. Behovet att kommunicera med bilder har funnits hos människan i alla tider och i alla kulturer.

I Norra Bohuslän finns det mer än 1500 hällristningsplatser. Bilderna har framförallt knackats in under bronsåldern, som sträcker sig från 1800 till 500 f.kr.

De sandblästrade hällbilderna på ”Vattnets väg” är hämtade både från Bohuslän, Kanada, Japan, Peru och Egypten. Bilderna är inga exakta kopior. Någon fanns inte då, men gör det nu...